Termene si conditii

I. In momentul rezervarii se percep:
50 % din valoarea pachetului la data cererii de comanda a serviciilor (bonul de comanda si contractul), restul valorii pachetului urmand sa fie achitat cu minimum 15 zile inainte de data plecarii in destinatia contractata.Exceptie fac anumite evenimente sau servicii din perioada targurilor si expozitiilor, din diverse zone ale lumii, pentru care se vor aplica conditii speciale. Pentru inscrierile sub 15 zile inainte de data plecarii, indiferent de destinatie, plata se face integral la data inscrierii si respectiv la data semnarii contractului.
In cazul renuntarii la serviciile comandate si confirmate, 25 € sunt retinuti pentru acoperirea cheltuielilor de rezervare, la care se adauga taxa de penalizare ceruta de prestatorul de servicii, partener al organizatorului.
Rezervarea este recunoscuta ca ferma de catre ambele parti semnatare numai din momentul achitarii avansului de 50 %, la data confirmarii serviciilor si semnarii contractului.
II. Renuntari, penalizari, despagubiri :
1. In cazul In care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
- 10% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile inainte de data plecarii;
- 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 21-30 zile inainte de data plecarii;
- 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 11-20 zile inainte de data plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 10 zile inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program/hotel;
In cazul in care turistul, dupa confirmarea si plata serviciilor, doreste sa schimbe hotelul sau alte servicii, aceasta inseamna o noua rezervare si vor fi aplicate penalizarile cerute de prestator in functie de fiecare caz in parte.
2. In perioadele de sezon , Revelion, Paste si alte evenimente cu regim special, conditiile de penalizare vor fi de 100% daca anularea calatoriei se face cu mai putin de 21 de zile inainte de data plecarii.
3. In cazul In care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. In cazul In care turistul care a intrat pe teritoriul statului In care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai Intoarca In Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si In cazul In care turistul nu  ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca In calatorie pentru ca nu are actele In regula sau daca este Intors de la granita de catre politia de frontiera.
6. Turistul trebuie sa depuna In scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de Inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata In considerare.
7. Agentia va acorda despagubiri In functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
III. Drepturile si obligatiile
1. In cazul In care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care Indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta In scris Agentia prin document ( recomandata, fax, email) cu confirmare de primire, cu cel putin 5 zile Inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si Incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, In cazul In care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili In mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul serviciilor hoteliere, respectiv: cazarea se face la ora 14,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei Inscrise pe voucher.
3. In cazul In care preturile stabilite In contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in scris prin document ( recomandata, fax, email) cu confirmare de primire, In termen de 5 zile calendaristice de la primirea Instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5. In cazul In care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica contractata Inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate In virtutea contractului.
6. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neIndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor In care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat In contract, iar Agentia a informat In scris turistul, prin document ( recomandata, fax, email) cu confirmare de primire cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate In ciuda oricaror eforturi depuse, In aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz In care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
7. Turistul trebuie :
a) sa se prezinte la data, ora si locul prevazut pentru plecare cu minim 2 ore inainte la avion, cu bagajele adecvate ca forma si volum (nu se admit bagaje voluminoase cu greutate peste 20 kg );
b) sa posede asupra sa toate documentele necesare calatoriei (pasaport, carte de identitate si acte notariale, daca este cazul), inclusiv biletul de transport, voucher-ul pentru cazare si masa, asigurarea medicala;
c) sa urmareasca preluarea tuturor bagajelor de la locul de sejur la parasirea acestuia (agentia nu se face raspunzatoare de bagajul sau alt obiect uitat in mijlocul de transport sau la locul de sejur);
d) sa-si verifice cu maxima atentie documentele de calatorie si corectitudinea inscrierilor in acestea.Agentia nu-si asuma nici o responsabilitate si nu va plati pentru solutionarea situatiilor create.
e) sa nu ceara schimbarea serviciilor sau conditiilor pe timpul sejurului, despre care a luat cunostiinta la semnarea cererii si contractului;
f) sa-si achite cheltuielile suplimentare pentru actiunile optionale, intrari la obiective culturale, telefon, consumatie la restaurant, bar, minibar sau tratamente, consultatii medicale, interventii medicale, medicamente in cazul in care nu a folosit asigurarea medicala ;
g) sa-si achite cheltuielile pentru intoarcerea in tara, in cazul in care i se refuza intrarea in tara de tranzit sau de destinatie;
h) sa se incadreze in conditiile de transport, cazare, masa, etc.despre care a fost informat la semnarea  rezentului contract;
i) sa rezolve eventualele nemultumiri, reclamatii, numai cu sprijinul partenerului Agentieii (prestatorul) sau direct cu Agentia.
8.
a). Turistul are dreptul sa rezilieze In orice moment, tot sau In parte, contractul, iar In cazul In care rezilierea Ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
b). Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si Incheierea unui nou contract.
c).Exceptie fac cazurile de nedorit, accidente, imbolnaviri grave, deces in familie, dovedite cu acte oficiale eliberate de organe competente in materie, care obliga anularea serviciilor comandate si a caror amanare pentru alta data nu este acceptata de solicitant se penalizeaza cu taxele de organizare legate de anularea serviciilor comandate.
9. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie, in tarile unde exista asemenea taxe.
10. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher), In vederea acordarii serviciilor turistice.
IV. Reclamatii
1. In cazul In care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite poate Intocmi o sesizare In scris, trimisa prin document ( recomandata, fax, email) cu confirmare de primire, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul In care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie In scris, In termen de maximum 2 zile calendaristice de la Incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, In termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
V. Asigurari
1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el In cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare GERMAN ROUMANIAN ASSURANCE SA din localitatea BUCURESTI, str. Emil Garleanu, nr. 11, Sect. 3, telefon 021/3217428, fax 021/3202016.
2. Facultativ, turistul are posibilitatea Incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere In caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. Tipurile de asigurari sunt: medicale, plus VI. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
1. voucherul;
2. programul turistic, In cazul actiunilor turistice.
VII. FORTA MAJORA SI SITUATII FORTUITE
1. Partile semnatare au convenit ca sunt exonerate de raspunderi daca neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza unor cazuri de forta majora sau situatii fortuite neprevazute, de neinlaturat, independente de vointa lor sau evenimente ca: greve, crize politice, confruntari de forte, acte de terorism etc.
2. Partea care invoca un caz de forta majora sau situatii fortuite trebuie sa anunte cealalta parte in scris prin document ( recomandata, fax, email) cu confirmare de primire, la cel mult 2 zile de la ivirea cazului, prezentand si documente doveditoare emise de un organism oficial competent.
3. Ivirea unor astfel de situatii neprevazute si nedorite care nu pot fi inlaturate de Agentie sau prestator, il obliga pe primul la masuri ca: inlocuirea mijlocului de transport cu altul,  modificarea traseului, schimbarea hotelului, anularea excursiei. In astfel de situatii, Agentia va depune eforturi pentru a gasi solutiile cele mai convenabile ambelor parti contractante, in scopul depasirii situatiei neprevazute. In aceste conditii Agentia nu poate fi raspunzatoare pentru evenimentele aparute independent de vointa sa si nu i se poate pretinde de catre turist rambursarea integrala a sumei achitate.
TOP
Languages »