Diffuse arthralgia icd 10

Examenul dermatologic a evidenþiat prezenþa pe torace ºi partea proximalã a membrelor a unor plãci, placarde scleroase, infiltrate, catifelate, nepermiþând formarea de pliuri.

diffuse arthralgia icd 10 ce fel de medicament blochează articulația

Papulele eritematoase dispuse liniar ºi în plãci de pe spatele pacientului au condus la diagnosticul prezumptiv. Examenul histologic a confirmat diagnosticul clinic.

Tratamentul bolii este dificil. Literatura de specialitate oferã multe alternative terapeutice. Pacientul nostru a beneficiat de corticosteroizi, retinoizi ºi PUVAterapie, dar nu a reacþionat la aceste tratamente.

Hidroxiclorochina a constituit unica noastrã alternativã terapeuticã accesibilã.

ICD-10-CM BootCamp: Diseases of the Musculoskeletal System

Pentru dozajul hidroxiclorochinei s-a folosit schema propusã de Terheyden ºi col. Eficacitatea tratamentului s-a apreciat pe baza aspectului clinic, imaginii ultrasonografiei tegumentare ºi a valorilor capacitãþii vitale ºi VEMS-ului.

La 8 luni de tratament eficienta este evidentã, evoluþia este favorabilã. Vom continua tratamentul ºi vom reveni asupra cazului. Cuvinte cheie: scleromixedem, mucinoze, Hidroxiclorochina. Summary DermatoVenerol. Dermatologic examination revealed the presence on the thorax and the proximal limbs of sclerotic and infiltrated plaques and placards, with smooth surface, retarding the formation of folds.

Erythematous papules arranged linearly and in plaques, on the back of the patient, led to the presumptive diagnosis. Histological examination confirmed the clinical diagnosis.

diffuse arthralgia icd 10 tratamentul medicamentelor pentru osteochondroza coloanei vertebrale

The treatment of the disease is difficult. The literature offers many alternatives.

TRATAMENTUL SINDROMULUI ARNDT-GOTTRON (SCLEROMIXEDEM) CU HIDROXICLOROCHIN? - PREZENTARE DE CAZ

Our patient received corticosteroids, retinoids and PUVA therapy, but has not responded to treatment. Hydroxychloroquine was our only therapeutic option available.

Hydroxychloroquine dosage used was the proposed scheme by Terheyden et al. Efficacy was assessed by the clinical aspect, ultrasound imaging of skin and the values of vital capacity and VEMS. After 8 months of treatment whose effectiveness is obvious, the evolution is favorable. We shall continue the treatment and return to the case. Târgu-Mureº, Clinica Dermatologie.

diffuse arthralgia icd 10 de ce durează articulația gleznei atunci când alergi

Scleromixedemul corespunde formei generalizate a lichenului mixedematos. Boala este descrisã pentru prima datã de de Dubreuilh în Denumirea de scleromixedem sau sindrom Arndt-Gottron a fost introdusã de Gottron înreferindu-se la forma papuloasã generalizatã a lichenului mixedematos. În aceastã formã tegumentul prezintã infiltrare sclerodermiformã.

Tratamentul bolii rãmâne o realã provocare terapeuticã. Papulele eritematoase dispuse liniar ºi în plãci cu diametrul de câþiva mm de culoarea pielii normale sau rozgãlbui, bine delimitate de pe spatele pacientului ne-au condus la diagnosticul prezumptiv.

Examinãrile pulmonologice ºi cardiologice nu au confirmat o cauzã pulmonarã sau cardiacã a acestor valori scãzute. Echografia cutanatã a demonstrat un derm îngroºat de 14 mm. Examenul histologic diffuse arthralgia icd 10 a confirmat diagnosticul clinic. În coloraþia HE epidermul apare intact, dar edematos, cu celule bazale vacuolizate, hiperplazie bazalã ºi papile aplatizate, dermul îngroºat cu un infiltrat limfoplasmocitar. În coloraþia Gömöri dermul apare edematos cu fibre reticulinice abundente, iar în coloraþia albastru alcian se observã o depunere abundentã de mucinã sub epiderm, ºi între fibrele de colagen din dermul papilar.

Scleromyxoedema represents the generalised form of lichen myxedematosus. The disease was first described by Dubreuilh in The name scleromyxoedema diffuse arthralgia icd 10 Arndt- Gottron was coined by Gottron inwith reference to the generalised papulous lichen myxedematosus, where the tegumen presents sclerodermiform infiltration. Its treatment is a true therapeutical challenge [5, 6].

  • Supliment 1 PDF | PDF | Atrium (Heart) | Electrocardiography
  • Durere în spatele drept din spate dedesubt
  • Cetonă pentru durere în articulația șoldului

The presence on the back of the patient of well-defined erythematous papules, 3 to 5 mm in thickness and of normal skin colour dureri la nivelul articulațiilor degetelor și faceți clic with pinkyellowish tinge, arranged linearly and in plaques, on the back of the diffuse arthralgia icd 10, led to the presumptive diagnosis Fig.

Laboratory analyses have solely revealed a paraproteinemia of IgG lambda type. Pulmonary and cardiological examinations did not confirm any pulmonary or cardiologic explanation for these low values.

diffuse arthralgia icd 10 dureri ascuțite la șold la mers

Skin echogram has revealed a thickened dermis of 14 mm Fig. No other significant co-morbidities have been tracked. The histological examination has confirmed the clinical diagnosis.

In HE coloration, the epidermis appears to be undamaged but edematous in aspect, with vacuolized basal cells, basal hyperplasia and flattened papillae, thickened dermis with lymphoplasmocitary infiltrate. In Gömöri coloration, the dermis has an edematous aspect, with abundant recutilin fibrosis, while Alcian Blue coloration has revealed consistent mucin deposits localised under the epidermis as well as 3 Fig.

Aspect clinic. Papulele eritematoase dispuse liniar ºi în plãci regiunea dorsolombarã Fig. Clinical aspect. Erythematous diffuse arthralgia icd 10 arranged lineraly and in plaques localised in the dorso-lumbar area Tratamentul bolii este dificil. Literatura de specialitate oferã urmãtoarele alternative terapeutice: corticoterapie, citostatice, gamaglobuline ºi imunoglobuline, talidomid, radioterapia cu electroni, PUVA-terapia, transplant de celule stem, retinoizi, hidroxiclorochinã.

Pacientul nostru a beneficiat de tratament cu corticosteroizi, retinoizi ºi PUVA-terapie, fãrã un Fig. Infiltrat tegumentar edematos ºi scleros Fig. Edematous and sclerotic tegument infiltrate in-between the colagen fibers in the papillary dermis Fig. The literature offers many therapeutical diffuse arthralgia icd 10 corticotherapy, cytostatics, gamma-globulins and immunoglobulins, thalodomide, electron radiation therapy, PUVA therapy, stem cells transplant, retinoids, hydroxychloroquine.

Our patient Fig. Ecografia cutanatã. Derm îngrosat Fig. Cutaneus echography.

Welcome to Scribd!

Thickened dermis Fig. Aspect histologic. Epiderm intact, hiperplazie bazalã, papile aplatizate, edem. Col HE 10x Fig. Histological aspect. Intact epidermis, basal hyperplasia, flattened diffuse arthralgia icd 10, oedema. Col HE 10x 4 Fig. Celule bazale vacuolizate, infiltrat limfo-plasmocitar, fibrozã, derm îngroºat. Col HE 20x Fig. Vacuolised basal cells, lymphoplasmocytary infiltrate, fibrosis, thickened dermis. Edem, fibre reticulinice abundente.

Col Gömöri 10x Fig. Oedema, abundant reticullar fibers. Depunere de mucinã sub epiderm, edem în dermul papilar. Col Albastru Alcian 10x Fig. Mucin deposit under the epidermis, oedema in the papillar dermis.

diffuse arthralgia icd 10 ce este necesar pentru a trata artroza

Alcian Blue Col 10x rãspuns favorabil. Celelalte tratamente posibile nu ne-au fost accesibile. Hidroxiclorochina a constituit unica noastrã alternativã terapeuticã. Pentru dozajul hidroxiclorochinei am folosit schema propusã de Terheyden ºi col. Depunere abundentã de mucinã între fibrele de colagen.

O trãsãturã majorã a acestei boli este ameliorarea clinicã ºi morfologicã la excluderea glutenului din alimentaþie.

Col Albastru Alcian 20x Fig. Abundant mucin deposits inbetween colagen fibers. We had no access to the other possible treatments. Eficacitatea tratamentului l-am apreciat pe baza aspectului clinic, imaginii ultrasonografiei tegumentare ºi a valorilor capacitãþii vitale ºi a VEMS-ului. Tratamentul l-am considerat eficace. Mucinozele cutanate reprezintã un grup de boli heterogene de cauze necunoscute, caracterizate prin depunerea de mucinã în piele ºi în foliculul pilos. Iniþial, consideratã o afecþiune a sexului feminin, astãzi se considerã cã afecteazã în mod egal bãrbaþii ºi femeile.

Scleromixedemul este o afecþiune rarã a þesutului conjunctiv caracterizatã prin leziuni cutanate indurate, absenþa anomaliilor tiroidiene, proliferarea excesivã a fibroblastilor ºi depunerea de mucinâ, iar în ser, prin prezenþa unei paraproteinemi.

diffuse arthralgia icd 10 lichidul se acumulează în tratamentul articulației cotului

We have assessed treatment efficacy by the clinical aspect, ultrasound imaging of skin and the values of vital capacity and VEMS. After 8 months of welltolerated treatment, clinical results showed reduced cutaneous infiltration, affecting only 20 per cent of the initial skin surface. Echographic examination has revealed that the dermis was only 6 mm in thickness, while CV and VEMS values subsided to 75 per cent, 70 per cent respectively.

MANIFESTÃRI CUTANATE ÎN BOALA CELIACÃ CUTANEOUS MANIFESTATIONS IN CELIAC DISEASE

All these have enabled us to consider the treatment successful Fig, 9, 10, Discussions The clinical case we present brings into discussion mucinoses and scleromyxoedema in particular. Skin mucinoses form a group of heterogenous conditions of unknown etiology characterized by the presence of mucin deposits in the skin and the hair follicle [4].

Scleromyxoedema generally affects persons of years of age. Initially considered a typical feminine condition, it has been more recently proved to equally affect both sexes. Scleromyxoedema is a rare condition of the conjunctive tissue characterized by endured skin lesions, the absence of thyroid anomalies, excessive proliferation of fibroblasts and mucin Fig. Aspect clinic la opt luni dupã tratament Fig. Clinical aspect eight months after the treatment Fig. Clinical aspect eight months after treatment 6 Fig.

Ecografia cutanatã la opt luni Fig. Cutaneous echography eight months after treatment normalâ. În cazul nostru s-a evidenþiat prezenþa acestei paraprotienemii de tip IgG lambda. Rolul patogenic al paraproteinemiei s-ar manifesta prin stimularea producþiei de mucinã de cãtre fibroblaste, lucru nedemonstrat însã pânã acum.

Supliment 1 PDF

În patogenia scleromixedemului sunt incriminate de asemenea ºi limfokinele. În scleromixedem depozitele de mucinã sunt mai puþin pronunþate, în timp ce în scleroza dermicã este mai evidentã. Depozitele de mucinã au fost evidenþiate ºi la nivelul mediei ºi adventicei vaselor sanguine, precum ºi al altor organe interne miocard, rinichi, pancreas, fibre nervoase. Sunt de asemenea observate leziuni de tip liniar sau inelar situate pe fond eritematos.

Tegumentul este infiltrat ºi îngroºat. Leziunile pot apare oriunde pe tegument, dar cu predilecþie la nivelul feþei dorsale a mâinilor, antebraþelor, feþei, pãrþii superioare a trunchiului ºi a spatelui. Pielea pãroasã ºi mucoasele sunt cruþate. Nu existã anomalii endocrine, iar afectarea sistemicã este minimã. Totuºi afectãri neurologice, pulmonare, cardiovasculare, renale, suprarenale, tiroidiene, deposits, and by the presence of a paraproteinaemia in the serum.

In most cases, a paraproteienaemia has been noted in the serum, despite the fact that the value of total serum proteins is usually within normal limits.

Uploaded by

In the clinical case under study, we have noted the presence of an IgG lambda type paraproteinaemia. The pathogenic role of paraproteinaemia may reside in the stimulation the fibrobast-developed mucin deposits, tratament articular salavat has not been proven so far.

Lymphokines are also incriminated in the pathogeny of scleromyxoedema. In scleromyxoedema, mucin deposits are less prominent than in skin sclerosis. Mucin deposits have also been highlighted in media and in the outer layer of blood vessels and of some internal organs myocardium, kidneys, pancreas, nervous fibers [12, 13, 14].

Typical lesions include numerous small size waxy lichenoid papules of mm in diameter, more or less uniformly spread, isolated or forming plaques. Linear or ring lesions on erythematous background have also been noted. The tegument is infiltrated and diffuse arthralgia icd 10.

Lesions may appear on any part of the skin, but mostly on the back side of hands and forearms, on the face and on the upper parts of the torso and back. Hairy skin and mucosae are spared [7]. A state of muscular weakness can settle even in the absence of systemic teratology. No endocrine anomalies 7 pancreatice, dermatologice au fost descrise de o serie de autori [8, 20], Rongioletti ºi Rebora [27,29] împart mucinozele cutanate în douã categorii: mucinoze cutanate specifice ºi boli cutanate cu depuneri de mucinã, diffuse arthralgia icd 10 histologic.

Mucinoze cutanate specifice se împart în mucinoze dermice ºi foliculare: A. Mucinoze dermice 1.

Factori predictivi pentru catheter ablation recurenţa fibrilației atriale Objective: To evaluate the possible predictive factors postablație cu cateter for recurrence of atrial fibrillation AF after radio- frequency catheter ablation RFCA. Istrătoaie, G.

Lichen mixedematos 2. Mucinoza papuloasã acralã persistentã 3. Mucinoza eritematoasã reticulatã sindromul REM 4. Scleredemul 5. Mucinoze distiroidiene: a mixedemul localizat b mixedemul generalizat c mucinoza papuloasã asociatã unei boli tiroidiene 6.

Mucinoza papuloasã ºi nodularã asociatã unui lupus eritematos 7. Mucinoza cutanatã juvenilã spontan regresivã. Mucinoza cutanatã a copilului 9. Mucinoza cutanatã toxicã: a mucinoza papuloasã a sindromului uleiurilor toxice b mucinoza papuloasã a sindromului mialgie-eozinofilie Neuropatia cutanatã mucinoasã 1 l. Mucinoza cutanatã focalã Chiste mucoide B L

Informațiiimportante